מדיניות האיכות של פימא

מדיניות האיכות של פימא

 

אנו בפימא מכירים במצוינות ובאיכות בלתי מתפשרת כתנאי קיומי להצלחת החברה.  שאיפתנו היא כי מוצרינו יימנו
עם המובילים בתחום, מבחינת איכותם ואמינותם. זאת, במטרה לספק ללקוחות את הערך המרבי תמורת כספם.

המודעות והמחויבות לאיכות ולדרישות תקינה מוטלת על כל אחד מעובדי פימא. הנהלת החברה ועובדיה יפעלו לשיפור מתמיד של מערכת ניהול האיכות בחברה ויראו בכך ערך ומטרה חשובה ומועדפת לקידום פימא ועובדיה.

מחויבותה של פימא להגביר את שביעות הרצון של לקוחותיה וזאת על ידי אספקת מוצרים ושירותים איכותיים העומדים בדרישות וסטנדרטיים ארציים ובינלאומיים המתאימים לצרכים ולציפיות הלקוחות.

פימא מאמצת את תקן 9001 ISO (מהדורת 2015), ואת החוקים, הצווים, והתקנות החלים על המוצרים, כבסיס לשיפור איכות מוצריה ושירותיה.

מערכת ניהול איכות

מדיניות האיכות של פימא מיושמת על ידי מערכת ניהול איכות שעקרונותיה הן:

  • לקיים, לתעד, לממש ולתחזק את מערכת ניהול האיכות בהתאם לדרישות תקן (2015) 9001 ISO
  • לתפקד על בסיס נהלים מתועדים
  • לערב את הגופים ובעלי התפקידים שמרכיבים, מפעילים ומקיימים את מערכת האיכות, בכל התהליכים והשלבים המשפיעים על איכות המוצר/השרות
  • לפעול על פי יעדי איכות מוגדרים תוך קיום מנגנון פיקוח וביקורות פנימיים על תפקודם היעיל והאפקטיבי של המערכת שכוללים בד בבד פעילות מתקנת ומונעת.
  • לסקור את נהלי מערכת האיכות ויישומם בצורה תקופתית תוך של שיפור מתמיד

תעודת ISO 9001