שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

אנשי הקשר המוגדרים ב-FORCE מקבלים התרעות והודעות מערכת. יש להגדיר אנשי קשר באופן הבא: הקש על מקש התפריט בלוח המקשים, הקש קוד משתמש וכנס לתפריט אפשרויות מערכת > אפשרויות תקשורת > אנשי קשר. הגדר דרכי תקשורת לכל איש קשר.

סוללת הגיבוי שומרת על בטחון המערכת במקרה של הפסקה או ניתוק מכוון של מערכת האזעקה מהחשמל. אם היתה הפסקת חשמל של מספר שעות, התקלה תעלם תוך זמן קצר מחזרת החשמל. בכל מקרה אחר, ייתכן והסוללה מתרוקנת ויש להחליף אותה מיד. יש לקרוא לטכנאי.

ניתן להגדיר דריכה אוטומטית ביום ובשעה קבועים (לפי זמנים), או כאשר חולף זמן מוגדר מראש ללא הפעלה של אף אחד מהגלאים (אין תנועה).
להגדרת דריכה אוטומטית הקש על מקש התפריט, הקש קוד משתמש וכנס לתפריט אפשרויות מערכת > דריכה אוטומטית. הגדר את שעת הדריכה האוטומטית בכל יום מבוקש.

מצב דריכה של חלק מהגלאים נקרא מצב בית. ב-FORCE יש אפשרות לארבעה מצבי בית של גלאים שונים.
הטכנאי יכול להגדיר את הגלאים שלא יופעלו במשך הלילה (או כל זמן אחר).
כדי להפעיל מצב בית 1, לחץ והחזק את מקש הבית.
ליתר מצבי הבית יש להקיש ולהחזיק את המקשים 4-2.

הקש על מקש התפריט, הקש קוד משתמש וכנס לתפריט אפשרויות מערכת > שעה ותאריך. אם מערכת ה-FORCE מחוברת לענן פימא, השעון יתעדכן אוטומטית.

הקש על מקש התפריט, הקש קוד משתמש וכנס לתפריט אפשרויות מערכת > משתמשים וקודים > משתמשים.

אם מדובר בדלת או חלון מוגנים, יש לסגור אותם. כדי לדרוך את המערכת כשיש אזור פתוח, יש לנטרל אותו. הנטרול בתוקף עד הדריכה (או עד שחולף פרק זמן שהוגדר ע”י הטכנאי): הקש על מקש התפריט והקש קוד משתמש > ביטול אזור. בחר באזור הרצוי.

באמצעות האפליקציה PIMAlink 2.0 הזמינה בחנות האפליקציות (iOS ואנדרואיד).

שים לב: השתקת זמזם לוח המקשים משתיקה את כל ההתרעות, כולל בעת פתיחת דלתות וחלונות מוגנים!
להשתקת הזמזם לחץ על המקשים  ו-  ביחד. לאחר תיקון התקלה יש ללחוץ שוב על המקשים להפעלת הזמזם. ניתן לשנות את עוצמת הזמזם בהגדרות לוח המקשים: לחץ והחזק את מקש התפריט > עוצמת קול.

ניתן להשמיע צפצופים בפתיחת כל דלת וחלון עם גלאי מגנטי:
הקש על מקש התפריט, הקש קוד משתמש וכנס לתפריט אפשרויות מערכת > אזורי פעמון. הגדר כל אזור בנפרד.

לחץ על מקש 0 כשתי שניות והקש קוד משתמש, הקש 6 (“מספרי טלפון”), תכנת עד ארבעה מספרי טלפון והקש ENTER.

אם התקלה מופיעה במהלך הפסקת חשמל ארוכה (מספר שעות), המתן מספר שעות לאחר חזרת החשמל, שהסוללה תטען בחזרה והתקלה תעלם. אם התקלה לא נעלמת, ייתכן שהסוללה הגיעה לסוף חייה ויש להחליפה. זה מצב מסוכן, משום שבהפסקת החשמל הבאה לא יהיה גיבוי למערכת האזעקה. קרא לטכנאי.

לחץ על מקש 0 כשתי שניות והקש קוד משתמש, הקש 0 (“הפעלה אוטומטית”), הגדר שעת דריכה בכל יום והקש ENTER.

מצב הדריכה בלילה נקרא “מצב בית”, והוא מתוכנת מראש על-ידי הטכנאי. אם הוגדרו מצבי בית, דרוך למצב בית 1 או 2.

לחץ על מקש 0 כשתי שניות והקש קוד משתמש, הקש 8, תכנת את השעה והתאריך והקש ENTER.

לחץ על מקש 0 כשתי שניות והקש קוד משתמש, הקש 9 (“קודי משתמש”), הקש NEXT לקוד המבוקש, הקש ENTER, תכנת קוד חדש והקש ENTER.

לחץ על מקש 0 כשתי שניות והקש קוד משתמש, הקש 3, הקש את מספר האזור עם התקלה והקש ENTER. פעולה זו מנטרלת את האזור רק לדריכה הבאה. במקרה של תקלה מתמשכת יש לקרוא לטכנאי.

חייג לטלפון אליו מחוברת המערכת מכל טלפון והמתן שני צלצולים, נתק, המתן כ-10 שניות וחייג שוב – המערכת תענה מיד, הקש “קוד ראשי” (לא ניתן לבצע פעולות מרחוק עם קוד משתמש), והקש (משמאל לימין) *01 לדריכה, או #01 לכיבוי.

לחץ על המקשים END ו-ENTER ביחד, להשתקת כל הצלילים מלוח המקשים (כולל מאזורי “פעמון” של דלתות וחלונות). לאחר תיקון התקלה, לחץ שוב על אותם מקשים להשבת הצלילים.

לחץ על מקש 0 כשתי שניות והקש קוד משתמש, הקש כוכבית (*), הקש את מספר האזור המבוקש והקש ENTER.

צור קשר