שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

בדגם FORCE 32C ניתן להתחבר לענן פימא באמצעות אפליקציית  3.0 PIMALink ובאמצעות מפענחת IP למוקדי אבטחה.
לעומת זאת, מערכת FORCE 32 כוללת כרטיס רשת מובנה למתן שירות טכני ושידרוגים בלבד. חיבור לאפליקציה ניתן לרכוש כרשיון.

לתכנות ולשדרוג גירסה.
ניתן לבצע שדרוג FORCE32 ל FORCE32C ולאפשר חיבור לאפליקציה.

ערך הנגדים בהם ניתן להשתמש להגנת אזור קצר\נתק  – 10 קילו וניתן לשינוי בתיכנות

צימוד הנו חיבור המערכת לאפליקציה. תהליך הצימוד פשוט וקצר.
הצימוד מתבצע על ידי לחיצה על 8 ארוך וקוד ראשי או קוד משתמש עם הרשאות.

במערכת  FORCE32 כמו גם במערכות FORCE האחרות ניתן לתכנת שני זמני השהיית כניסה.

פימא חרטה על דיגלה לספק ללקוחותיה אבטחה ברמה הגבוהה ביותר ולכן בענן פימא לא נשמרים נתוני לקוח.

לימוד אביזר אלחוטי ע"י כל סוג של שידור.

אין כל הגבלה במערכות FORCE על כמות האזורים שניתן להגדיר כ'אזור מותנה'.

למערכת FORCE32C, כמו גם למערכות FORCE  האחרות, ניתן לחבר מרחיב אלחוטי אחד (WRF או WRB או WRM)

מתפריט טכנאי -> בדיקה ואבחון תקלות ->מדידת זרם ומתח

כניסה אחת – טמפר 1. טמפר 2 במערכת FORCE32 אינו פעיל.
ב FORCE144 יש שתי יציאות טמפר.

ניתן לחבר עד 24 אזורים אלחוטיים ב- FORCE32C וב FORCE32.
ב FORCE144 ניתן לחבר עד 64 אזורים אלחוטיים.

יש לבדוק הרשאות נטרול מרחוק. יתכן והמשתמש לא קיבל הרשאה לבצע ניטרול מרחוק.

משמעות התקלה חוסר תקשורת בין מערכת ה FORCE לענן פימא.
בדוק קיום רשת כולל חסימות והאם נדרש שדרוג.

לבדיקת גירסת מערכת, לחץ '0' ארוך על גבי לוח המקשים.

FMM מאפשר תכנות מלא של המערכת ברמת מתקין.

ב FORCE 32C  וב FORCE32 ניתן לחבר סירנה אחת.
ב FORCE144 ניתן לחבר שתי סירנות.

בחיבור מרחיב 16 כולל ספק יש לוודא העברת 3 גידים בלבד (ללא +)

חיבור נגד 2 קילו במקביל ליציאת הסירנה

איפוס מלא במקרה ואין קוד טכנאי או איפוס חלקי של אזורים או תקשורת או משתמשים במידה ויש קוד טכנאי

אנשי הקשר המוגדרים ב-FORCE מקבלים התרעות והודעות מערכת. יש להגדיר אנשי קשר באופן הבא: הקש על מקש התפריט בלוח המקשים, הקש קוד משתמש וכנס לתפריט אפשרויות מערכת > אפשרויות תקשורת > אנשי קשר. הגדר דרכי תקשורת לכל איש קשר.

סוללת הגיבוי שומרת על בטחון המערכת במקרה של הפסקה או ניתוק מכוון של מערכת האזעקה מהחשמל. אם היתה הפסקת חשמל של מספר שעות, התקלה תעלם תוך זמן קצר מחזרת החשמל. בכל מקרה אחר, ייתכן והסוללה מתרוקנת ויש להחליף אותה מיד. יש לקרוא לטכנאי.

ניתן להגדיר דריכה אוטומטית ביום ובשעה קבועים (לפי זמנים), או כאשר חולף זמן מוגדר מראש ללא הפעלה של אף אחד מהגלאים (אין תנועה).
להגדרת דריכה אוטומטית הקש על מקש התפריט, הקש קוד משתמש וכנס לתפריט אפשרויות מערכת > דריכה אוטומטית. הגדר את שעת הדריכה האוטומטית בכל יום מבוקש.

מצב דריכה של חלק מהגלאים נקרא מצב בית. ב-FORCE יש אפשרות לארבעה מצבי בית של גלאים שונים.
הטכנאי יכול להגדיר את הגלאים שלא יופעלו במשך הלילה (או כל זמן אחר).
כדי להפעיל מצב בית 1, לחץ והחזק את מקש הבית.
ליתר מצבי הבית יש להקיש ולהחזיק את המקשים 4-2.

הקש על מקש התפריט, הקש קוד משתמש וכנס לתפריט אפשרויות מערכת > שעה ותאריך. אם מערכת ה-FORCE מחוברת לענן פימא, השעון יתעדכן אוטומטית.

הקש על מקש התפריט, הקש קוד משתמש וכנס לתפריט אפשרויות מערכת > משתמשים וקודים > משתמשים.

אם מדובר בדלת או חלון מוגנים, יש לסגור אותם. כדי לדרוך את המערכת כשיש אזור פתוח, יש לנטרל אותו. הנטרול בתוקף עד הדריכה (או עד שחולף פרק זמן שהוגדר ע"י הטכנאי): הקש על מקש התפריט והקש קוד משתמש > ביטול אזור. בחר באזור הרצוי.

באמצעות האפליקציה PIMAlink 2.0 הזמינה בחנות האפליקציות (iOS ואנדרואיד).

שים לב: השתקת זמזם לוח המקשים משתיקה את כל ההתרעות, כולל בעת פתיחת דלתות וחלונות מוגנים!
להשתקת הזמזם לחץ על המקשים  ו-  ביחד. לאחר תיקון התקלה יש ללחוץ שוב על המקשים להפעלת הזמזם. ניתן לשנות את עוצמת הזמזם בהגדרות לוח המקשים: לחץ והחזק את מקש התפריט > עוצמת קול.

ניתן להשמיע צפצופים בפתיחת כל דלת וחלון עם גלאי מגנטי:
הקש על מקש התפריט, הקש קוד משתמש וכנס לתפריט אפשרויות מערכת > אזורי פעמון. הגדר כל אזור בנפרד.

צור קשר