וידאו אנליטיקה מתקדמת

וידאו אנליטיקה מתקדמת

פתרון מוכלל המאפשר חיבור של מצלמות וידאו אנליטיקה מבית VCA Technology למערכות ההקלטה והניהול של DAHUA

פתרון המשפר משמעותית את רמת האבטחה על ידי צמצום התרעות שווא כמעט לאפס.

מערכות ההקלטה של  DAHUA, הנחשבות למערכות המתקדמות ביותר, כוללות מערכות NVR ומערכות אוניברסאליות המתחברות לכל סוגי המצלמות והטכנולוגיות הקיימות בשוק.

בפתרון המשולב, מצלמות חברת VCA Technology, המתמחה בתחום וידיאו האנליטיקה מזה 15 שנה, מבצעות ניתוח חכם של הוידאו בזמן אמת לפי תרחישים מוגדרים מראש תוך התעלמות מרעשי רקע כגון צמחיה, עננות, וכו’. במידה ואחד מהחוקים שהוגדרו מראש הופר, המצלמה שולחת אזעקה דרך חיבור הרשת למערכת של  DAHUA. במקביל, בסטרים וידיאו המחובר בין המצלמה למערכת פימא מסומן האובייקט החשוד כך שהמשתמש המחובר לפימא יכול לזהות את הנושא שגרם להתרעה.

 

אפשרויות אנליטיקה מבית VCA

 • קביעת שטח סטרילי – בו כל תנועת אובייקט תגרום להתרעה
 • כניסה/יציאה – כל כניסה או יציאה מאיזור מסומן תגרום להתראה
 • מופיע/נעלם – גורם להתראה כאשר אובייקט מציף ונעלם מאיזור מסומן
 • קביעת אזור שוטטות – כל תנועה ממושכת (לפרק זמן שיוגדר מראש) בשטח שנבחר  תגרום להתרעה
 • חציית קו  ורטואלי – תנועה מכיוון נבחר אל כיוון נבחר בשטח, אם ברכב ואם רגלית,תגרום להתרעה
 • עצירה באיזור אסור – חניה או עצירה באיזור המסומן תגרום להתראה
 • גניבת אובייקט – מתקבלת התראה כאשר אובייקט מסומן נעלם
 • השארת אובייקט – כאשר מזוהה אובייקט חדש שהונח תתקבל התראהלאחר זמן מוגדר מראש
 • זיהוי לפי צבע – אובייקט מזוהה לפי שיקלול של מבנה הצבעים שלו
 • מהירות – קבלת התראה שאובייקט נע בתחום מהירות מסוים
 • גילוי Tamper – אתראה במידה והמצלמה כוסתה או הוזזה ממקומה

הפתרון המשולב מתאים למגוון רחב של יישומים כגון: מוקדים בחיבור למוקד רואה,  מוסכים, מגרשי מכוניות, מפעלים, אתרים מרוחקים לא מאוישים, שדות תעופה, עיר ללא אלימות, ספירת אנשים/מכוניות, מחסנים לוגיסטיים, תשתיות נפט/חשמל/גז ואתרי בניה.