יחידת הרחבה למערכת תקן 1337-8144

קבצים להורדה

יחידת הרחבה 1337-8144

למערכת תקן 1337-8144

   

היחידה מיועדת למערכת תקן 1337-8144 וכוללת כניסות ל-32 אזורים. ניתן לחבר עד ארבע יחידות למערכת התקן, בכדי לאפשר 144 אזורים.

היחידה מותקנת בקופסת מתכת דמויית כספת, מוגנת טמפר וזעזועים בהתאם לדרישת תקן ישראלי מספר 1337.

ע"פ תקן 1337, כרטיסי ההרחבה יותקנו בתוך קופסת הבקרה או בקופסת מיגון ע"פ התקן .