DSH743 גלאי עשן/חום אלחוטי

Related Documents

DSH743

גלאי עשן/חום אלחוטי

743DSH הינו גלאי עשן/חום המשלב את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר בזיווד מודרני וקומפקטי, אידאלי להגנה
על בתים בסטנדרט בטיחות הגבוה ביותר. ה-DSH מיועד להתקנה בבתים, דירות ומשרדים קטנים. ה-DSH הינו קל
להתקנה ועובד בשילוב עם מערכות האזעקה האלחוטיות הדו-כיווניות של פימא – FORCE ו-VISION.

:מאפיינים

תקשורת אלחוטית דו-כיוונית

שילוב של גלאי עשן וגלאי חום

החלפת סוללה בצורה קלה ע"י המשתמש

מספר חיישני חום הבודקים טמפרטורה קבועה וקצב עלייתה מאפשרים קריאה מדויקת וחסינות לאזעקות שווא
(אופן עבודה של עשן+חום)

נוריות לחיווי על אזעקה, מצב מנוחה וסוללה נמוכה

מצב בדיקה עצמית מובנה והשמעת צליל אזעקה

הגנת טמפר מכסה + אחורי. )קיר/תקרה(

עיצוב מודרני