מרחיב יציאות OEX508

קבצים להורדה

OEX508

מרחיב יציאות למערכת האזעקה FORCE

מרחיב OEX508 מכיל שמונה יציאות ממסר להפעלת אביזרים. ניתן לחבר למרחיב ספק כח PS-2 נפרד.