מרחיב 8 יציאות חיצוני I/O-R

I/O-R

מרחיב 8 יציאות חיצוני אינטגרלי למערכות הנטר-פרו

כרטיס הרחבה  למערכות הנטר-פרו הכולל 8 יציאות ממסר

ניתן לחבר עד 4 יחידות במערכת אחת