RXN-400/410

לוחות מקשים למערכות הנטר-פרו וקפטן

  

לוחות המקשים הכותבים RXN-400 ו-RXN-410 ייחודים בשיטת ‘הכל במסך אחד’, שבה כל האזורים (עד 32) והסטטוס שלהם מופיעים במסך אחד, ללא צורך בגלילה.

שני הדגמים נבדלים זה מזה בגודל המסך: RXN-400 בעל צג רגיל ו-RXN-410 בעל צג מורחב.

מאפיינים ויתרונות

 • עיצוב אסתטי ומודרני עם מקשים רכים ומוארים, והפקת צלילים
 • תאורת רקע כחולה או ירוקה
 • זמזם פנימי
 • התקנה מהירה ופשוטה
 • נורית חיווי ירוקה למצב מופעל, נורית חיווי אדומה למצב תקלה
 • סטטוס מערכת במבט אחד

ללוחות המקשים RXN-400 ו-RXN-410 תכונה ייחודית: ניתן לראות את סטטוס המערכת במבט אחד בלבד. לדוגמה, בתמונה שלמטה מופיעה תצוגה של מערכת הנטר פרו 32 אזורים. במבט אחד ניתן ללמוד את הדברים הבאים:

 • אזורים 2 , 6 , 19 ו-20 פתוחים, שאר האזורים סגורים
 • באזור 9 הופעלה אזעקה במחזור הדריכה האחרון
 • בחיווט של אזור 11 יש נתק
 • אזור 15 נוטרל זמנית
 • אזור 23 לא העביר אות חיים אלחוטי
 • באזור 28 הסוללה בגלאי האלחוטי נמוכה

סטטוס כל האזורים (עד 32) במסך אחד:

בנוסף, בשיטת ‘הכל במסך אחד’ הייחודית לפימא מופיעות בשמן גם התקלות. לדוגמה:

הכיתוב במסך מודיע באופן ברור מהי הסיבה לתקלה – ”סוללה”. מופיעה גם השעה הנוכחית (13:27) .