מרחיב 16 אזורים ZEX516/ZEP716

קבצים להורדה

ZEX516/ZEP716

מרחיב 16 אזורים חיצוני למערכת FORCE

מרחיב האזורים החיצוני ZEX516 מאפשר הוספת 16 אזורים למערכת הפורס. ניתן לרכוש את המרחיב עם ספק כח 4.2A ומזווד בקופסת פח הכוללת טמפר (ZEP716) להפעלת אביזרים.

מאפיינים

  • 16 כניסות אזורים
  • שני ממסרים
  • חיבור ל- BUS
  • חיבור מהיר ללוח מקשים טכנאי
  • טמפר כרטיס ומגשר לעקיפת הטמפר
  • זמזם לאיתור המרחיב

ZEP716: מרחיב 16 אזורים עם ספק כח 4.2A