ספריית הורדות

חפש את המסמך/התוכנה הדרושים
שם המדריך שם המוצר סוג הקובץ עדכון אחרון הורדה
שדרוג מערכות קפטן ו- Hunter pro לאפליקציה אחר 30/08/2021
PIMA Manager מדריך מהיר מערכת VISION/FORCE מדריך למתקין 19/07/2020
RMC143 מדריך למתקין שלט רחוק אלחוטי RMC143 מדריך למתקין 30/11/2020
VISION מדריך הפעלה ראשונית מערכת VISION מדריך למשתמש 27/05/2020
VISION מדריך למשתמש מערכת VISION מדריך למשתמש 24/05/2020
VISION מדריך למתקין מערכת VISION מדריך למתקין 08/11/2020
VISION/FORCE מדריך תכנות לטכנאי מערכת VISION/FORCE מדריך למתקין 19/07/2020
VISION/FORCE מדריך תכנות למשתמש מערכת VISION/FORCE מדריך למשתמש 09/06/2020
VWM500 מודול חיבור ל-Wifi למערכת VISION מדריך למתקין מודול VWM500 מדריך למתקין 08/06/2020
אישור שבת למערכות הנטר-פרו מערכת הנטר-פרו אחר 21/06/2018
אישור שבת למערכת FORCE מערכת FORCE אחר 01/01/2020
אישור תקן 1337 מערכת תקן 1337 אחר 29/04/2021
אפליקציית PIMAlink 3.0 - מדריך למשתמש אפליקציית PIMAlink 3.0 מדריך למשתמש 30/11/2020
ברושור גלאים גלאי פימא ברושור 14/11/2019
גלאי Barrier Swivel גלאי Barrier Swivel אחר 01/06/2015
גלאי DPP500 Laris Quad מדריך למתקין גלאי DPP500 Laris Quad מדריך למתקין 14/02/2018
גלאי גז אלחוטי DGS143 מדריך למתקין גלאי גז אלחוטי DGS143 מדריך למתקין 30/11/2020
גלאי הצפה אלחוטי DFL143 מדריך למתקין גלאי הצפה אלחוטי DFL143 מדריך למתקין 30/11/2020
גלאי וילון אלחוטי DPC143 מדריך למתקין גלאי וילון אלחוטי DPC143 מדריך למתקין 30/11/2020
גלאי מוגן חיות PATROL 401 גלאי PATROL 401 PET אחר
גלאי עשן/חום אלחוטי DSL143 מדריך למתקין גלאי עשן/חום אלחוטי DSL143 מדריך למתקין 30/12/2020
גלאי פרוטקטור - גלאי קרן אקטיבים ברושור גלאי פרוטקטור קרן אקטיבים ברושור 01/03/2012
גלאי פרוטקטור Barrier גלאי פרוטקטור Barrier אחר 01/03/2010
גלאי פרוטקטור BT גלאי פרוטקטור BT אחר 01/04/2012
גלאי פרוטקטור Dual Beam גלאי פרוטקטור Dual Beam אחר 01/06/2015
גלאי פרוטקטור PB גלאי פרוטקטור PB אחר 02/11/2014
גלאי פתיחה מגנטי ומשדר אוניברסלי אלחוטי DCM143 מדריך למתקין גלאי פתיחה מגנטי ומשדר אוניברסלי אלחוטי DCM143 מדריך למתקין 02/11/2020
גלאי שבר זכוכית PATROL 501 גלאי PATROL 501 אחר
גלאי שני אלמנטים PATROL 703 גלאי PATROL 703 אחר
גלאי תנועה פסיבי/חסין חיות אלחוטי מדריך למתקין DPS/DPP 143 גלאי תנועה פסיבי/חסין חיות אלחוטי DPS/DPP 143 מדריך למתקין 31/12/2020
הנטר-פרו/קפטן 8 Lite הנטר-פרו/קפטן 8 Lite ברושור 04/09/2016
טכנולוגיית HDCVI ברושור טכנולוגיית HDCVI ברושור 03/04/2016
כתב אחריות אחר
לוח מקשי מגע RXN-800 לוח מקשים RXN-800 ברושור 06/12/2015
לוח מקשים KLT500/KLR500 הוראות התקנה לוח מקשים KLT500/KLR500 מדריך למתקין 31/03/2020
לוח מקשים RXN-700 מדריך למתקין לוח מקשים RXN-700 מדריך למתקין 01/11/2009
לוח מקשים אלחוטי KAS143 הוראות התקנה לוח מקשים אלחוטי KAS143 מדריך למתקין 01/07/2020
לחצן מצוקה אלחוטי RPB143 מדריך למתקין לחצן מצוקה אלחוטי RPB143 מדריך למתקין 24/10/2019
מדריך הפעלה ראשונית למערכת ה-FORCE מערכת FORCE מדריך למשתמש 14/05/2020
מדריך התקנה למערכת הקלטה חדשה מערכת הקלטה DAHUA אחר 02/07/2018
מודול סלולרי CLM302 מדריך למתקין מודול סלולרי CLM302 מדריך למתקין 14/11/2019
מודול סלולרי CLM302 מדריך למתקין מודול סלולרי CLM302 מדריך למתקין 14/11/2019
מודול סלולרי CLM351 מדריך למתקין מודול סלולרי CLM351 מדריך למתקין 31/12/2020
מודול סלולרי CLM412/422 מדריך למתקין מודול סלולרי CLM412/422 מדריך למתקין 04/09/2019
מודול סלולרי CLM412/422 מדריך למתקין מודול סלולרי CLM412/422 מדריך למתקין 04/09/2019
מודול GSM-200 מדריך למתקין מודול GSM-200 מדריך למתקין 19/02/2019
מודול GSM-200/net4pro/iPima מדריך למתקין מודול GSM-200/net4pro/iPima מדריך למתקין 01/11/2015
מודול GSM501 מדריך למתקין מודול GSM501 מדריך למתקין 19/05/2020
מודול MWA500 חיבור ל- WIFI ול- Ethernet ברושור מודול MWA500 ברושור 25/03/2018
מודול MWA500 חיבור ל-Wifi ול- Ethernet מדריך למתקין מודול MWA500 מדריך למתקין 08/03/2020
מודול MWA500 תקציר הוראות התקנה מודול MWA500 מדריך למתקין 01/05/2018
מודול WFM500 חיבור ל-Wifi מדריך למתקין מודול WFM500 חיבור ל-Wifi מדריך למתקין 20/07/2020
מודול טלפון VPT500 מדריך למתקין מודול טלפון VPT500 מדריך למתקין 14/05/2020
מודם USB מודם USB אחר 01/11/2010
מערכת 1337 FORCE מדריך למשתמש מערכת FORCE מדריך למשתמש 30/09/2019
מערכת 1337 FORCE מדריך למתקין מערכת FORCE מדריך למתקין 03/09/2019
מערכת Captain-i מדריך למשתמש מערכת Captain-i מדריך למשתמש 02/03/2008
מערכת Captain-i מדריך למתקין מערכת Captain-i מדריך למתקין 01/03/2009
מערכת קפטן 8 ברושור מערכת קפטן 8 ברושור 05/09/2010
מערכת תקן 1337 ברושור מערכת תקן 1337 ברושור 10/09/2019
מערכת תקן 1337 מדריך למשתמש מערכת תקן 1337 מדריך למשתמש 30/09/2019
מערכת תקן 1337-8144 מדריך למתקין מערכת תקן 1337 מדריך למתקין 01/01/2014
מקלט אלחוטי IO-WN ברושור מקלט אלחוטי IO-WN ברושור 03/03/2013
מרחיב 16 אזורים עם ספק כח 4.2A מרחיב אזורים IO-16P אחר 21/06/2021
מרחיב אזורים ZEX508/ZEP608 הוראות התקנה מרחיב אזורים ZEX508/ZEP608 מדריך למתקין 08/03/2020
מרחיב אזורים ZEX516/ZEP716 הוראות התקנה מרחיב אזורים ZEX516/ZEP716 מדריך למתקין 05/08/2019
מרחיב אלחוטי WRB143 מדריך למתקין מרחיב אלחוטי WRB143 מדריך למתקין 26/12/2019
מרחיב אלחוטי WRF143 מדריך למתקין מרחיב אלחוטי WRF143 מדריך למתקין 15/08/2019
מרחיב אלחוטי WRN143 מדריך למתקין מרחיב אלחוטי WRN143 מדריך למתקין 12/09/2019
מרחיב אלחוטי WRV143 נספח התקנה ותכנות מרחיב אלחוטי WRV143 מדריך למתקין 01/04/2018
מרחיב הודעות קוליות VOX500 מדריך למתקין מרחיב הודעות קוליות VOX500 מדריך למתקין 05/11/2020
מרחיב יציאות OEX508 מדריך למתקין מרחיב יציאות OEX508 מדריך למתקין 12/11/2019
מרחיב מקומי ZEL508 הוראות התקנה מרחיב מקומי ZEL508 מדריך למתקין 30/11/2018
משדר SAT-6 TD-600 מדריך למתקין משדר SAT-6 /TD-600 מדריך למתקין 01/12/2015
משדר אוניברסלי אלחוטי UTX143 מדריך למתקין משדר אוניברסלי אלחוטי UTX143 מדריך למתקין 01/09/2019
משדר רדיו TRU/TRV-100 מדריך למתקין משדר רדיו TRU/TRV-100 מדריך למתקין 26/12/2011
מתאם LCL-11A מדריך למתקין מתאם LCL-11A מדריך למתקין 01/05/2012
מתאם SAT-N מדריך למתקין מתאם SAT-N מדריך למתקין 01/09/2009
סדרת FORCE ברושור מערכת FORCE ברושור 11/04/2019
סדרת FORCE מדריך למשתמש מערכת FORCE מדריך למשתמש 30/11/2020
סדרת FORCE מדריך למתקין מערכת FORCE מדריך למתקין 31/12/2020
סדרת הנטר-פרו ברושור מערכת הנטר-פרו ברושור 01/11/2009
סדרת הנטר-פרו עם RXN-700 מדריך למשתמש מערכת הנטר-פרו מדריך למשתמש 01/11/2009
סדרת הנטר-פרו/קפטן 8 מדריך למשתמש מערכת הנטר-פרו/ קפטן 8 מדריך למשתמש 03/06/2018
סדרת הנטר-פרו/קפטן 8 מדריך למתקין מערכת הנטר-פרו/ קפטן 8 מדריך למתקין 02/09/2018
סירנה חיצונית אלחוטית SRO143 מדריך למתקין סירנה חיצונית אלחוטית SRO143 מדריך למתקין 11/09/2019
ספק כח PS-2 מדריך למתקין ספק כח PS-2 מדריך למתקין 01/12/2011
קודן DK-2865 מדריך למתקין קודן DK-2865 מדריך למתקין 03/04/2016
קיט בית חכם מדריך למתקין קיט בית חכם מדריך למתקין 01/03/2015
רפיטר אלחוטי WRB143 מדריך למתקין רפיטר אלחוטי WRB143 מדריך למתקין 01/07/2020
תוכנת FORCE Manager מערכת FORCE תוכנות עזר 15/08/2021
תוכנת מוקד - שחף תוכנת מוקד שחף ברושור 05/07/2015
תקשורת רשת מאובטחת למוקד ברושור מתאם רשת net4pro ברושור 01/09/2009

אנו כאן בשבילך!

צור קשר