ספריית הורדות

חפש את המסמך/התוכנה הדרושים
שם המדריך שם המוצר סוג הקובץ עדכון אחרון הורדה
שדרוג מערכות קפטן ו- Hunter pro לאפליקציה שדרוג קפטן ו huter אחר 30/08/2021
DPP310-Installation Instructions DPP310 מדריך למתקין 30/03/2023
IO-16P-2.0-Installation-IL-he IO-16P-2.0 מדריך למתקין 23/07/2023
IO-16P-2.0-Installation-IL-he IO-16P-2.0 מדריך למתקין 23/07/2023
PIMA Manager מדריך מהיר מערכת VISION/FORCE מדריך למתקין 19/07/2020
PSC604-Installation-Instructions-he כרטיס טעינה PSC604 מדריך למתקין 23/07/2023
RMC143 מדריך למתקין שלט רחוק אלחוטי RMC143 מדריך למתקין 30/11/2020
SRO743 חוברת התקנה לסירנה דו כיוונית SRO743 סירנה אלחוטית חיצונית דו כיוונית מדריך למתקין 30/03/2023
VISION מדריך הפעלה ראשונית מערכת VISION מדריך למשתמש 27/05/2020
VISION מדריך למשתמש מערכת VISION מדריך למשתמש 24/05/2020
VISION מדריך למתקין מערכת VISION מדריך למתקין 08/11/2020
VISION/FORCE מדריך תכנות לטכנאי מערכת VISION/FORCE מדריך למתקין 19/07/2020
VISION/FORCE מדריך תכנות למשתמש מערכת VISION/FORCE מדריך למשתמש 09/06/2020
VWM500 מודול חיבור ל-Wifi למערכת VISION מדריך למתקין מודול VWM500 מדריך למתקין 08/06/2020
WRF743 חוברת מתקין מרחיב אלחוטי דו כיווני WRF743 מדריך למתקין 30/03/2023
אישור שבת למערכות הנטר-פרו מערכת הנטר-פרו אחר 21/06/2018
אישור שבת למערכת פורס מערכת FORCE אחר 02/01/2022
אישור תקן 1337 מערכת תקן 1337 אחר 30/04/2023
אפליקציית PIMAlink 3.0 - מדריך למשתמש אפליקציית PIMAlink 3.0 מדריך למשתמש 30/11/2020
ברושור גלאים גלאי פימא ברושור 14/11/2019
גלאי Barrier Swivel גלאי Barrier Swivel אחר 01/06/2015
גלאי DPP500 Laris Quad מדריך למתקין גלאי DPP500 Laris Quad מדריך למתקין 14/02/2018
גלאי גז אלחוטי DGS143 מדריך למתקין גלאי גז אלחוטי DGS143 מדריך למתקין 30/11/2020
גלאי הצפה אלחוטי DFL143 מדריך למתקין גלאי הצפה אלחוטי DFL143 מדריך למתקין 30/11/2020
גלאי וילון אלחוטי DPC143 מדריך למתקין גלאי וילון אלחוטי DPC143 מדריך למתקין 30/11/2020
גלאי מוגן חיות PATROL 401 גלאי PATROL 401 PET אחר
גלאי עשן/חום אלחוטי DSL143 מדריך למתקין גלאי עשן/חום אלחוטי DSL143 מדריך למתקין 30/12/2020
גלאי פרוטקטור - גלאי קרן אקטיבים ברושור גלאי פרוטקטור קרן אקטיבים ברושור 01/03/2012
גלאי פרוטקטור Barrier גלאי פרוטקטור Barrier אחר 01/03/2010
גלאי פרוטקטור BT גלאי פרוטקטור BT אחר 01/04/2012
גלאי פרוטקטור Dual Beam גלאי פרוטקטור Dual Beam אחר 01/06/2015
גלאי פרוטקטור PB גלאי פרוטקטור PB אחר 02/11/2014
גלאי פתיחה מגנטי ומשדר אוניברסלי אלחוטי DCM143 מדריך למתקין גלאי פתיחה מגנטי ומשדר אוניברסלי אלחוטי DCM143 מדריך למתקין 02/11/2020
גלאי שבר זכוכית PATROL 501 גלאי PATROL 501 אחר
גלאי שני אלמנטים PATROL 703 גלאי PATROL 703 אחר
גלאי תנועה פאסיבי חיצוני אלחוטי DPO 143 מדריך למתקין גלאי תנועה פאסיבי חיצוני אלחוטי DPO 143 מדריך למתקין 20/10/2021
גלאי תנועה פסיבי/חסין חיות אלחוטי מדריך למתקין DPS/DPP 143 גלאי תנועה פסיבי/חסין חיות אלחוטי DPS/DPP 143 מדריך למתקין 31/12/2020
דף מתק מרח' עב ZEP332 1337 ZEP332 for 1337 מדריך למתקין
חב משת קפטן 6 עב חוברת משתמש קפטן 6 מדריך למשתמש 30/03/2022
חב מתק EXP-PRO רב.לש חב מתק EXP-PRO מדריך למתקין 30/03/2022
חב מתק פילטר ADSL עב פילטר חוברת מתקין ADSL מדריך למתקין 04/04/2022
כתב אחריות כתב אחריות אחר
לוח מקשי מגע RXN-800 לוח מקשים RXN-800 ברושור 06/12/2015
לוח מקשים KLT500/KLR500 הוראות התקנה לוח מקשים KLT500/KLR500 מדריך למתקין 31/03/2020
לוח מקשים RXN-700 מדריך למתקין לוח מקשים RXN-700 מדריך למתקין 01/11/2009
לוח מקשים אלחוטי KAS143 הוראות התקנה לוח מקשים אלחוטי KAS143 מדריך למתקין 01/07/2020
לחצן מצוקה אלחוטי RPB143 מדריך למתקין לחצן מצוקה אלחוטי RPB143 מדריך למתקין 24/10/2019
מדריך הפעלה ראשונית למערכת ה-FORCE מערכת FORCE מדריך למשתמש 14/05/2020
מדריך למתקין DPM 143 גלאי אלחוטי חיצוני עם אנטי מאסק DPM 143 גלאי אלחוטי חיצוני עם אנטי מאסק מדריך למתקין 20/10/2021
מודול סלולרי CLM302 מדריך למתקין מודול סלולרי CLM302 מדריך למתקין 14/11/2019
מודול סלולרי CLM412/422 מדריך למתקין מודול סלולרי CLM412/422 מדריך למתקין 30/09/2021
מודול GSM-200 מדריך למתקין מודול GSM-200 מדריך למתקין 19/02/2019
מודול GSM-200/net4pro/iPima מדריך למתקין מודול GSM-200/net4pro/iPima מדריך למתקין 01/11/2015
מודול GSM501 מדריך למתקין מודול GSM501 מדריך למתקין 19/05/2020
מודול MWA500 חיבור ל-Wifi ול- Ethernet מדריך למתקין מודול MWA500 מדריך למתקין 08/03/2020
מודול WFM500 חיבור ל-Wifi מדריך למתקין מודול WFM500 חיבור ל-Wifi מדריך למתקין 20/07/2020
מודול טלפון VPT500 מדריך למתקין מודול טלפון VPT500 מדריך למתקין 14/05/2020
מודם USB מודם USB אחר 01/11/2010
מערכת 1337 FORCE מדריך למשתמש מערכת FORCE מדריך למשתמש 30/09/2019
מערכת 1337 FORCE מדריך למתקין מערכת FORCE מדריך למתקין 03/09/2019
מערכת Captain-i מדריך למשתמש מערכת Captain-i מדריך למשתמש 02/03/2008
מערכת Captain-i מדריך למתקין מערכת Captain-i מדריך למתקין 01/03/2009
מערכת קפטן 8 ברושור מערכת קפטן 8 ברושור 05/09/2010
מערכת תקן 1337 ברושור מערכת תקן 1337 ברושור 10/09/2019
מערכת תקן 1337 מדריך למשתמש מערכת תקן 1337 מדריך למשתמש 30/09/2019
מערכת תקן 1337 מדריך למתקין מערכת תקן 1337 מדריך למתקין 01/09/2019
מקלט אלחוטי IO-WN ברושור מקלט אלחוטי IO-WN ברושור 03/03/2013
מרחיב 16 אזורים עם ספק כח 4.2 אמפר מרחיב אזורים IO-16P מדריך למתקין 21/06/2021
מרחיב אזורים ZEX508/ZEP608 הוראות התקנה מרחיב אזורים ZEX508/ZEP608 מדריך למתקין 08/03/2020
מרחיב אזורים ZEX516/ZEP716 הוראות התקנה מרחיב אזורים ZEX516/ZEP716 מדריך למתקין 31/07/2021
מרחיב אלחוטי WRB143 מדריך למתקין מרחיב אלחוטי WRB143 מדריך למתקין 26/12/2019
מרחיב אלחוטי WRF מדריך למתקין מרחיב אלחוטי WRF מדריך למתקין 01/09/2020
מרחיב אלחוטי WRN143 מדריך למתקין מרחיב אלחוטי WRN143 מדריך למתקין 12/09/2019
מרחיב אלחוטי WRV143 נספח התקנה ותכנות מרחיב אלחוטי WRV143 מדריך למתקין 01/04/2018
מרחיב הודעות קוליות VOX500 מדריך למתקין מרחיב הודעות קוליות VOX500 מדריך למתקין 05/11/2020
מרחיב יציאות OEX508 מדריך למתקין מרחיב יציאות OEX508 מדריך למתקין 12/11/2019
מרחיב מקומי ZEL508 הוראות התקנה מרחיב מקומי ZEL508 מדריך למתקין 30/11/2018
משדר SAT-6 TD-600 מדריך למתקין משדר SAT-6 /TD-600 מדריך למתקין 01/12/2015
משדר אוניברסלי אלחוטי UTX143 מדריך למתקין משדר אוניברסלי אלחוטי UTX143 מדריך למתקין 01/10/2020
משדר רדיו TRU/TRV-100 מדריך למתקין משדר רדיו TRU/TRV-100 מדריך למתקין 26/12/2011
מתאם LCL-11A מדריך למתקין מתאם LCL-11A מדריך למתקין 01/05/2012
מתאם SAT-N מדריך למתקין מתאם SAT-N מדריך למתקין 01/09/2009
סדרת FORCE ברושור מערכת FORCE ברושור 11/04/2019
סדרת FORCE מדריך למשתמש מערכת FORCE מדריך למשתמש 30/11/2020
סדרת FORCE מדריך למתקין מערכת FORCE מדריך למתקין 31/12/2020
סדרת הנטר-פרו ברושור מערכת הנטר-פרו ברושור 01/11/2009
סדרת הנטר-פרו עם RXN-700 מדריך למשתמש מערכת הנטר-פרו מדריך למשתמש 01/11/2009
סדרת הנטר-פרו/קפטן 8 מדריך למשתמש מערכת הנטר-פרו/ קפטן 8 מדריך למשתמש 03/06/2018
סדרת הנטר-פרו/קפטן 8 מדריך למתקין מערכת הנטר-פרו/ קפטן 8 מדריך למתקין 02/09/2018
סירנה חיצונית אלחוטית SRO143 מדריך למתקין סירנה חיצונית אלחוטית SRO143 מדריך למתקין 11/09/2019
ספק כח PS-2 מדריך למתקין ספק כח PS-2 מדריך למתקין 01/12/2011
קודן DK-2865 מדריך למתקין קודן DK-2865 מדריך למתקין 03/04/2016
קיט בית חכם מדריך למתקין קיט בית חכם מדריך למתקין 01/03/2015
רפיטר אלחוטי WRP מדריך למתקין רפיטר אלחוטי WRP מדריך למתקין 01/07/2020
תוכנת FORCE Manager מערכת FORCE תוכנות עזר 15/10/2022
תוכנת מוקד - שחף תוכנת מוקד שחף ברושור 05/07/2015
תקשורת רשת מאובטחת למוקד ברושור מתאם רשת net4pro ברושור 01/09/2009

אנו כאן בשבילך!

צור קשר