תמיכה

קבצים להורדה

ספריית הורדות

כלים ותוכנות

לצפייה

כתב אחריות

לצפיה

שאלות ותשובות

אנשי הקשר המוגדרים ב-FORCE מקבלים התרעות והודעות מערכת. יש להגדיר אנשי קשר באופן הבא: הקש על מקש התפריט בלוח המקשים, הקש קוד משתמש וכנס לתפריט אפשרויות מערכת > אפשרויות תקשורת > אנשי קשר. הגדר דרכי תקשורת לכל איש קשר.

סוללת הגיבוי שומרת על בטחון המערכת במקרה של הפסקה או ניתוק מכוון של מערכת האזעקה מהחשמל. אם היתה הפסקת חשמל של מספר שעות, התקלה תעלם תוך זמן קצר מחזרת החשמל. בכל מקרה אחר, ייתכן והסוללה מתרוקנת ויש להחליף אותה מיד. יש לקרוא לטכנאי.

ניתן להגדיר דריכה אוטומטית ביום ובשעה קבועים (לפי זמנים), או כאשר חולף זמן מוגדר מראש ללא הפעלה של אף אחד מהגלאים (אין תנועה). להגדרת דריכה אוטומטית הקש על מקש התפריט, הקש קוד משתמש וכנס לתפריט אפשרויות מערכת > דריכה אוטומטית. הגדר את שעת הדריכה האוטומטית בכל יום מבוקש.

מצב דריכה של חלק מהגלאים נקרא "מצב בית". ב-FORCE יש אפשרות לארבעה מצבי בית של גלאים שונים. הטכנאי יכול להגדיר את הגלאים שלא יופעלו במשך הלילה (או כל זמן אחר). כדי להפעיל מצב בית 1, לחץ והחזק את מקש הבית. ליתר מצבי הבית יש להקיש ולהחזיק את המקשים 4-2.

הקש על מקש התפריט, הקש קוד משתמש וכנס לתפריט אפשרויות מערכת > שעה ותאריך. אם מערכת ה- FORCE מחוברת לענן פימא, השעון יתעדכן אוטומטית.

שאלות ותשובות נוספות

לחץ על מקש 0 כשתי שניות והקש קוד משתמש, הקש 6 ("מספרי טלפון"), תכנת עד ארבעה מספרי טלפון והקש ENTER.

אם התקלה מופיעה במהלך הפסקת חשמל ארוכה (מספר שעות), המתן מספר שעות לאחר חזרת החשמל, כדי שהסוללה תטען בחזרה והתקלה תעלם. אם התקלה לא נעלמת, ייתכן שהסוללה הגיעה לסוף חייה ויש להחליפה. זה מצב מסוכן, משום שבהפסקת החשמל הבאה לא יהיה גיבוי למערכת האזעקה. קרא לטכנאי.

לחץ על מקש 0 כשתי שניות והקש קוד משתמש, הקש 0 ("הפעלה אוטומטית"), הגדר שעת דריכה בכל יום והקש ENTER.

מצב הדריכה בלילה נקרא "מצב בית", והוא מתוכנת מראש על-ידי הטכנאי. אם הוגדרו מצבי בית, דרוך למצב בית 1 או 2.

לחץ על מקש 0 כשתי שניות והקש קוד משתמש, הקש 8, תכנת את השעה והתאריך והקש ENTER.

שאלות ותשובות נוספות

צור קשר